Organizator

Czym jest ELSA?

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA (The European Law Students’ Association) jest największą na świecie niezależną, niepolityczną i działająca w celach niezarobkowych organizacją zrzeszającą studentów prawa i młodych prawników.

ELSA założona została w maju 1981 roku w Wiedniu przez studentów prawa z Austrii, Niemiec, Węgier i Polski. Obecnie zrzesza ponad 30 000 studentów prawa i młodych prawników z 43 krajów Europy. ELSA w Polsce jest obecna w 16 ośrodkach akademickich: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Stowarzyszenie zrzesza w Polsce ponad 1000 osób.

ELSA utrzymuje i stale rozwija kontakty ze studentami prawa i młodymi prawnikami ze wszystkich kontynentów i krajów, m.in. z USA, Afryki, Ameryki Łacińskiej czy Japonii. Współpracujemy z innymi organizacjami studenckimi, a także wszystkimi osobami, którym bliskie są nasze ideały i cele. Dewiza Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA to Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową. Pragniemy rozwijać wśród naszych członków szacunek i zrozumienie dla innych ludzi i kultur prawnych.

ELSA Warszawa blueELSA Warszawa

Historia Grupy Lokalnej ELSA Warszawa sięga roku 1989.

ELSA Warszawa jest grupą elitarną, acz nie ekskluzywną. Naszym członkiem może zostać każdy student prawa, który w ciągu trzymiesięcznego okresu karencyjnego wykaże się zaangażowaniem w pracę na rzecz Stowarzyszenia, co oznacza, że ten status nie jest przyznawany automatycznie i nie można zdobyć go jedynie przez wykazanie chęci przystąpienia do Stowarzyszenia.

Na chwile obecną ELSA Warszawa liczy sobie niemal dwustu członków zwyczajnych wywodzących się spośród studentów z wydziałów prawa kilku warszawskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu SWPS.

Razem tworzymy silny i bardzo dobrze zorganizowany zespół, realizujący co roku liczne inicjatywy lokalne i projekty ogólnopolskie – zawsze na najwyższym poziomie i z udziałem wybitnych prelegentów. Nasze działania koordynowane są w czterech statutowych sekcjach (Międzynarodowym Programie Wymiany Praktyk Studenckich STEP, Działalności Naukowej, Seminariach i Konferencjach oraz Marketingu).