Patronaty honorowe

logo-kozminskiRektor Akademii Leona Koźmińskiego – Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Została założona w 1993 roku.  Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych.  Ofertę kształcenia uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.

 

 

big_UKSWRektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 studentów i doktorantów na 37 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 9 uprawinień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

 

 

 

PODSTAWOWY-1024x419Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – Uniwersytet Warszawski powstał w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, jedna z najlepszych i najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. Społeczność Uniwersytetu to 58,3 tys. osób. Uniwersytet odbierany jest przede wszystkim poprzez pryzmat swoich funkcji edukacyjnych bądź badawczych. Uczelnia spełnia także inną rolę – dzięki różnego rodzaju inicjatywom, wspiera na co dzień członków swej społeczności, ułatwiając im pracę i naukę.

 

PrintRektor Uczelni Łazarskiego – Uczelnia Łazarskiego to uczelnia niepubliczna założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku.
Kształci prawników, ekonomistów, finansistów, biznesmenów, pracowników administracji oraz polityków i dyplomatów. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie w języku polskim oraz angielskim. Oferuje też studia podyplomowe, w tym MBA. Przy uczelni działa Studencka Poradnia Prawna.

 

 

 

070563fba362f7a443fcd85ee44590a3,641,0,0,0Rektor SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (gdzie ‚SWPS’ oznacza ‚Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej’) to uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie utworzona w 1996 roku. Prowadzi wydziały zamiejscowe we Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Posiada 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, prawo i socjologia (w Warszawie) oraz psychologia (w Warszawie i Wrocławiu). Uczelnia nadaje także stopnie doktora habilitowanego w dyscyplinach: kulturoznawstwo (Warszawa) i psychologia (Warszawa i Wrocław).

 

wizerunek-publiczny-w-internecie_okladka-front-v1_2015-02-08Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas prowadzi badania związane z tym zjawiskiem, zarówno pod kątem istoty zagrożeń terrorystycznych, jak i metod zwalczania tych zagrożeń i przeciwdziałania im. CBnT CC, organizuje konferencje naukowe oraz publikuje prace, w których jego przedstawiciele podejmują tematykę skoncentrowaną wokół analiz terroryzmu oraz prognozowania rozwoju zjawisk z nim związanych.

 

rodmRegionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie powstał w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Organizacją prowadzącą RODM w Warszawie jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Celem i głównym działaniem sieci RODM jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.
Realizacja celu osiągana jest poprzez: przeprowadzanie debat/konferencji regionalnych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych partnerów lokalnych; współpracę z mediami lokalnymi m.in. poprzez publikację artykułów, wywiadów; prowadzenie warsztatów i wykładów związanych z priorytetami polskiej polityki zagranicznej; udział w projektach realizowanych przez MSZ; zbieranie danych i informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej.

sn

 

 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

 

 

 

 

16901871_1185405358224456_1241440733_n

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski