Prelegenci

terretDr Stephen Terret jest dyrektorem i wykładowcą w Centrum Prawa Brytyjskiego działającym przy Uniwersytecie Warszawskim, a założonym przy współpracy z University of Cambridge i Juris Angliae Scientia. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem zajęć z zakresu angielskiego prawa handlowego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zanim dołączył do zespołu kancelarii SSW, dr Stephen Terret był doradcą prawnym w wielu międzynarodowych firmach w Warszawie. Pracował także w Trybunale Konstytucyjnym (panel dotyczący regulacji organów spółekprawo angielskie).

 

 

 

 

richard freerProf. Richard Freer jest specjalista od procedury cywilnej, autorem licznych publikacji naukowych i artykułów na ten temat. Jest wykładowcą na Emory University School of Law, jego doświadczenie zawodowe obejmuje też inne instytucje akademickie i firmy prywatne. Wielokrotnie nagradzany przez studentów za wybitną jakość działalności dydaktycznej, jego książki są często podstawą wykładu procedury cywilnej na amerykańskich uczelniach (panel dotyczący regulacji organów spółekprawo amerykańskie).

 

 

333_333_smart_original_99_mqdchs Mec. Agnieszka Stochlak – Gautier jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paris 8 Vincennes-Saint-Denis oraz studiów podyplomowych Instytutu Studiów Prawniczych na Universite du Maine. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a także partnerem w warszawskim biurze kancelarii KSG, gdzie odpowiada za obsługę klientów francuskojęzycznych, przede wszystkim klientów korporacyjnych, w sporach z zakresuprawa handlowego i gospodarczego, doradza także w kwestiach związanych z obrotem nieruchomościami. Wcześniej współpracowała z kancelarią Clifford Chance (panel dotyczący regulacji organów spółekprawo francuskie).

 

Kluziak RafałRafał Kluziak jest wykwalifikowanym adwokatem i starszym pracownikiem w dziale korporacyjnym w CMS. Do jego specjalizacji należą transakcje M&A, przejęcia i prawo rynków kapitałowych. Przed wstąpieniem do CMS pracował dla Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie był odpowiedzialny za nadzorowanie i licencjonowanie spółek inwestycyjnych. Rafał Kluziak ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także na Uniwersytecie w Utrechcie gdzie pobierał kursy międzynarodowego prawa handlowego (panel dotyczący regulacji organów spółekprawo polskie).

 

 

 

 

 

Sesja Wizerunkowa Kancelaria Urbanek i WspolnicyAleksandra Stepanów jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Germanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Mecenas Stepanów jest doświadczonym radcą prawnym specjalizującym się w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa spółek, prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego, prawa upadłościowego oraz prawa bankowego (panel dotyczący regulacji organów spółekprawo niemieckie).

 

 

 

09.07.2015 - WARSZAWA - IDA KOMOROWSKA - MOJ - BIRD&BIRD FOT. BRUNO FIDRYCH +48 600 83 82 82Ida Komorowska-Moj jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.  Counsel w zespole praktyki Corporate & M&A w polskim biurze Bird & Bird, szef praktyki Capital Markets. Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz prawie rynków kapitałowych. Obsługuje prawnie złożone transakcje na rynku polskim i międzynarodowym. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze fuzji i przejęć oraz transakcji związanych z inwestowaniem w projekty badawczo-rozwojowe.

Jest prawnikiem rekomendowanym przez prestiżowy ranking IFLR 1000 2017: Ida Komorowska–Moj is described by a client as “a lawyer who stands out” and as “having a broad scope of knowledge and experience”. Przed dołączeniem do Bird & Bird pracowała w polskich oddziałach renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest również absolwentką nauk politycznych, ze specjalizacją dziennikarstwo (panel dotyczący transakcji M&A prawo polskie).

 

15939547_-_PETER_DASZKOWSKI_PDA3 Peter Daszkowski jest wspólnikiem w polskim oddziale międzynarodowej kancelarii Wolf Theiss. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie budowlanym. Dodatkowo doradza regularnie największym międzynarodowym korporacjom w zakresie transakcji M&A. Mecenas Daszkowski posiada bogate doświadczenie w doradztwie czołowym europejskim bankom. Jest członkiem polskiej i niemieckiej Rady Adwokackiej (panel dotyczący transakcji M&A prawo niemieckie).

 

 

 

 

 

Richard_Kilpatrick_NEIURichard Kilpatrick (Assistant Professor of Business Law at Northeastern Illinois University, College of Business and Management, in Chicago, Illinois) prowadzi zajęcia ze studentami studiów pierwszego i drugiego stopnia z zakresu amerykańskiego prawa handlowego oraz międzynarodowego prawa handlowego. Dr Kilpatrick wypowiada się również szeroko na wszelakich konferencjach w tematach z zakresu przemysłu stoczniowego, co wynika z jego doświadczenia w prowadzeniu postępowań w dziedzinie prawa morskiego (panel dotyczący transakcji M&A; panel dotyczący przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym prawo amerykańskie).

 

 

Marcin OlechowskiDr Marcin Olechowski współpracuje z SK&S od 1996 r., a od 2007 r. jest partnerem w kancelarii i koordynuje praktykę SK&S w zakresie prawa bankowego i instytucji finansowych. Doradza w złożonych kwestiach regulacyjnych w zakresie prawa bankowego i instytucji finansowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF. Występował jako pełnomocnik w wielu międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w Wiedniu, Londynie, Hadze i Genewie pod regułami wiedeńskimi, LCIA, UNCITRAL i ICC oraz jako pełnomocnik przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Jest wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej im. H. Capitant, Young International Arbitration Group (YIAG), Association Européenne de Droit Bancaire et Financier (AEBDF), oraz Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (panel dotyczący transakcji M&A prawo francuskie).

 

17274550_1298381793549963_1359341204_nDaniel Cousens jest wykwalifikowanym prawnikiem pracującym od 2006 roku w biurze Linklaters w Warszawie. Doradza przede wszystkim właścicielom międzynarodowych korporacji i inwestorom strategicznym w zakresie fuzji i przejęć szczególnie jeśli chodzi o inwestycje w Europie Środkowo – Wschodniej, tj. Ukraina, Turcja i Polska. Przed przyjazdem do Warszawy spędził 5 lat w Moskwie przeprowadzając międzynarodowe transakcje handlowe. We wczesnym etapie swej kariery pracował dla Komisji Europejskiej oraz brytyjskich NGOs opracowując propozycje rozstrzygnięć konfliktu w Gruzji (panel dotyczący transakcji M&A prawo angielskie).

 

 

IMG_8603Dr Krzysztof Szczucki jest adiunktem w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, pełnił funkcje eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych oraz głównego specjalistyw Zespole Prawa Karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie zatrudniony jako główny specjalista w Biurze Prawa i Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP. Autor publikacji na temat relacji prawa karnego i konstytucyjnego (panel dotyczący terroryzmuprawo polskie).

 

 

 

 

 

francisco munoz condeProf. Francisco Munoz Conde jest profesorem prawa karnego na Pablo Olavide University w Sewilli, autorem wielu publikacji i artykułów z tej dziedziny. Profesor jest laureatem Nagrody Humboldta. W ciągu swojej kariery uzyskał także tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Asuncion, Katolickiego Uniwersytetu Porto Alegre oraz Uniwersytetu w Lizbonie (panel dotyczący terroryzmuprawo hiszpańskie).

 

 

imagePhilippe Chauvin – od 1995 roku wykładowca na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodzi tamtejszemu Centrum Prawa Francuskiego, w ramach którego studenci poznają szereg zagadnień kluczowych dla systemu prawnego tego kraju. Prowadzi także zajęcia z francuskiego języka prawniczego (panel dotyczący terroryzmuprawo francuskie)

 

 

 

 

 

MichaelKDr Michael Kilchling to absolwent Uniwersytetu we Fryburgu. Od 1986 roku pracownik departamentu kryminologii Instytutu Maxa Plancka, którym kierował w latach 1999-2005. Obecnie prowadzi zajęcia na swojej macierzystej uczelni. Członek licznych organizacji zajmujących się badaniami nad kryminologią i wiktymologią, w tym Europejskiego Stowarzyszenia Kryminologicznego czy Europejskiego Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej. Należy także do zespołuredakcyjnego czasopisma F3- Freedom From Fear. Autor opracowań naukowych z dziedziny wiktymologii, prowadzi wykłady na ten temat w całej Europie (panel dotyczący terroryzmuprawo niemieckie).

 

 

 

deniseDenise Ashmore (M.B.E.) jest dyrektorem Centrów Prawa Brytyjskiego (w tym roku obchodzą one 25. rocznicę) i jest odpowiedzialna za organizację i nauczanie we wszystkich ośrodkach w Europie Środkowo-Wschodniej, współpracując z wydziałami prawa w Polsce, Czechach, Słowacji i Bułgarii, jak i organizując Central and Eastern European Moot Competition (obchodzi 23. rocznicę). Organizowała także kursy doszkalające dla prawników wraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie i Krajową Izbą Radców Prawnych (panel dotyczący terroryzmuprawo angielskie).

 

 

 

 

 

unnamed Dr Maciej Zaleski jest ekspertem prawa bankowego i prawa spółek, ma doświadczenie zarówno w pracy dla podmiotów publicznych jak i prywatnych. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską. Członek Komisji ds. Integracji Środowiskowej i Integracji Koleżeńskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (panel dotyczący przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznymprawo włoskie).

 

 

15645606_584234001785869_2129250401_nDr Elżbieta Hryniewicz – Lach jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie pełni funkcję adiunkta w Instytucie Prawa Karnego, a także kierownika Studium Prawa Niemieckiego. Jest adwokatem w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, prowadzi zajęcia dla aplikantów tej Izby z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Autorka szeregu publikacji z zakresu prawa karnego, w dorobku naukowym posiada także współautorstwo tomu 9 Systemu Prawa Karnego, tomu 10 Systemu Prawa Handlowego oraz Komentarza do Kodeksu Karnego (panel dotyczący przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznymprawo niemieckie).

 

Dr hab. Janusz Bojarski jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od roku 1991, gdzie pracuje w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej. Jest autorem i współautorem licznych książek, artykułów, monografii w zakresie prawa karnego, przede wszystkim zaś w zakresie przestępczości ekonomicznej i terroryzmu. Jedna z jego ostatnich prac dotyczy problemu korupcji. Wykłada w języku polskim, jak i angielskim. (panel dotyczący przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznymprawo angielskie).

 

 

 

 

 

 

 

17274308_1298381476883328_1877595666_nProf. ALK dr hab. Celina Nowak  jest profesorem nadzwyczajnym i dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych PAN. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne. Specjalizuje się w problematyce compliance (w tym zakresie kieruje największym w Polsce projektem badawczym), korupcji oraz minimalizacji ryzyka odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obejmuje to również postępowania przed organami państwa zarzucającymi nieprawidłowości, będące podstawą każdego rodzaju odpowiedzialności, w tym karnej i karnoadministracyjnej osób prowadzących sprawy majątkowe przedsiębiorcy (panel dotyczący przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznymprawo polskie).

 

Moderatorzy

15107491_1116595205127413_2564734339829926665_nDr hab. Konrad Osajda jest adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz asystentem sędziego w Sądzie Najwyższym, a także członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych i stowarzyszeń: European Law Institute, Komitetu Nauk Prawnych PAN, Zespołu Problemowego ds. Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz Akademii Młodych Uczonych PAN. Dr hab. Konrad Osajda ukończył z wyróżnieniem studia na WPiA UW oraz Faculty of Common Law na Uniwersytecie Ottawskim, gdzie później pracował jako visiting professor w latach 2013 i 2015. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych, stypendystą „Polityki”, dwukrotnym stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, autorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Do jego głównych obszarów zainteresowań należy prawo prywatne, rozumiane szczególnie w ujęciu prawnoporównawczym, a przede wszystkim prawo spadkowe, prawo handlowe i spółek handlowych (panel: M&A – różne modele i strategie)

 

0102Prof. UW dr hab. Maria Rogacka – Rzewnicka jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego specjalizującym się w zakresie postępowania karnego, międzynarodowego prawa karnego, prawa porównawczego w związku z procedurą karną ze szczególnym naciskiem na prawo francuskie. Ukończyła z wyróżnieniem nie tylko Wydział Prawa i Administracji UW, ale także studia w Instytucie Historycznym UW. Jest autorem licznych prac pisanych w języku p0lskim, angielskim i francuskim. Dodatkowo prof. Rogacka występuje na licznych konferencjach w Polsce i zagranicą. Od 2015 roku jest członkiem Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego i Rady Legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów. (panel: przestępczość zorganizowana o charakterze ekonomicznym)

 

 

 

14248048_1383444325016277_1815415536_oDr Aleksandra Zięba jest pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej fundamentalizmu islamskiego, polityki bezpieczeństwa Niemiec, zwalczania terroryzmu i roli kobiet w organizacjach terrorystycznych (panel: terroryzm).

 

 

 

 

 

 

 

1488542977117Doc. Dr Jerzy Modrzejewski jest ekspertem w zakresie prawa handlowego, wykładając ten przedmiot na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem licznych prac dotyczących prawa handlowego i prawa spółek. Swoją wiedzę dzieli nie tylko ze studentami, ale także aplikantami adwokackimi i notarialnymi. Wielokrotnie miał przyjemność prowadzić zajęcia na amerykańskich uczelniach. Dr Modrzejewski posiada bogate doświadczenie w pracy adwokata, jak i arbitra. Funkcję tę sprawuje w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (panel: regulacje organów spółek).