Program

11 marca 2016  r. – Prawo umów
Panel poświęcony tzw. „remedies” w prawie umów – moderator: dr hab. Konrad Osajda
12:30 – 14:00 Rejestracja uczestników
14:00 – 14:05 Otwarcie Konferencji
14:05 – 14:15 Wprowadzenie do tematu przez wyłonionego w formie konkursu studenta – Paweł Mazur
14:15 – 14:35 prawo angielskie Paweł Mazur
14:35 – 14:55 prawo francuskie Iwona Jowik
14:55 – 15:15 prawo włoskie Adam Morawski
15:15 – 15:35 prawo niemieckie – Siegfried Seewald
15:35 – 15:55 prawo polskie dr Marcin Olechowski
15:55 – 16:10 Podsumowanie przez studenta, z uwzględnieniem podobieństw i różnic omawianych systemów – Paweł Mazur
16:10 – 16:30 Dyskusja
16:30 – 17:30 Przerwa kawowa
11 marca 2016 r. – prawo umów
Panel poświęcony porównaniu kontraktów konsumenckich – moderator: Will Odogwu
17:45 – 18:00 Wprowadzenie do tematu przez wyłonionego w formie konkursu studenta– Kinga Jaszczyk
18:00 – 18:20 prawo niemieckie PD Dr. Daniel Klocke, LL.M.
18:20 – 18:40 prawo włoskie Aleksandra Stepanów
18:40 – 19:00 prawo francuskie Maria Dumiak
19:00 – 19:20 prawo polskie Marta Kupczak-Strzelecka
19:20 – 19:35 Podsumowanie przez studenta, z uwzględnieniem podobieństw i różnic omawianych systemów– Kinga Jaszczyk
19:35 – 20:00 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia Konferencji
12 marca 2016 r. – Prawo karne
Panel porównujący przestępstwa tzw. białych kołnierzyków – moderator: dr Dariusz Gibasiewicz
10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 – 11:10 Otwarcie drugiego dnia Konferencji
11:10 – 11:30 prawo angielskie Patrycja Gabriela Bartosz-Burdiak
11:30 – 11:50 prawo włoskie dr Maciej Zaleski
11:50 – 12:10 prawo hiszpańskie prof. Silvia Valmaña Ochaita
12:10 – 12:30 prawo amerykańskie Joanna Gałajda
12:30 – 12:50 prawo polskie Filip Kona
12:50 – 13:20 Dyskusja
13:20 – 14:20 Przerwa kawowa
12 marca 2016 r. – Prawo karne
Panel porównujący uregulowanie kar oraz przestępstwa – zabójstwa, zgwałcenia i pornografii – moderator: r.pr. Radosław Radosławski
14:20 – 14:40 prawo angielskie Denise Ashmore
14:40 – 15:00 prawo irańskie dr Mirosław Michalak
15:00 – 15:20 prawo rosyjskie Aleksander Wróbel, LL.M.
15:20 – 15:40 prawo polskie Anna Cimarno
15:40 – 16:10 Dyskusja i zakończenie Konferencji
20:00 – 2:00 Gala podsumowująca Konferencję