O Konferencji

Warszawa jest miejscem, gdzie doświadczyć można współistnienia trzech epok. Zagubieni w uliczkach Starego Miasta podziwiamy klasycystyczną zabudowę. Zmierzając wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej rzeczywistość ogarnia chłodny i twardy socrealizm, zaś ponad tym wszystkim górują kilkudziesięciopiętrowe „szklane domy”. To właśnie dlatego miasto w centralnej Europie, w którym krzyżują się odmienne wpływy kulturowe jest doskonałym miejscem do porównań różnych systemów prawnych.

Jako Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa po raz trzeci podjęliśmy się zadania zorganizowania „International Conference on Comparative Law”. W dniach 16-17 lutego 2018 roku w Warszawie spotkamy się na konferencji prowadzonej w języku angielskim, aby zgłębić temat prawa handlowego.

Pierwszego dnia nacisk położony zostanie na porównanie regulacji międzynarodowych korporacji oraz międzynarodowych inwestycji. Drugiego dnia, podczas zorganizowanych dwóch sesji warsztatów, będzie możliwość poszerzenia swojej wiedzy o praktyczne umiejętności.