O Konferencji

Warszawa jest miejscem, gdzie doświadczyć można współistnienia trzech epok. Zagubieni w uliczkach Starego Miasta podziwiamy klasycystyczną zabudowę. Zmierzając wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej rzeczywistość ogarnia chłodny i twardy socrealizm, zaś ponad tym wszystkim górują kilkudziesięciopiętrowe „szklane domy”. To właśnie dlatego miasto w centralnej Europie, w którym krzyżują się odmienne wpływy kulturowe jest doskonałym miejscem do porównań różnych systemów prawnych.

Jako Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa po raz drugi podjęliśmy się zadania zorganizowania „International Conference on Comparative Law”. W dniach 16-17 marca w Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju w Warszawie spotkamy się, aby zająć się prawem handlowym i karnym podczas konferencji prowadzonej w języku angielskim i składającej się z 4 paneli.

Pierwszego dnia nacisk położony zostanie na porównanie regulacji organów spółek, a także transakcje M&A. Drugiego dnia poruszymy tematy niezwykle aktualne w kontekście współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, tj. przestępczość zorganizowana o charakterze ekonomicznym oraz terroryzm.
Podczas II panelu zaprezentuje się także zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu na Abstrakt przy II International Conference on Comparative Law.